Koszyk

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Z zastrzeżeniem pkt. 8.1 oraz pkt 8.10 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  • pisemnie na adres: Al. 29 Listopada 191/27, 31-241 Kraków;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dziecieca-kraina.pl

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Dokładne informacje dotyczące zwrotu produktu są opisane w punkcie 8 Regulaminu Sklepu.

Reklamacja produktu

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).  

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  • pisemnie na adres: Al. 29 Listopada 191/27, 31-241 Kraków;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dziecieca-kraina.pl

Dokładne informacje dotyczące reklamacji produktu są opisane w punkcie 6 Regulaminu Sklepu.